2. Változó erejű rugós függesztők, támaszok

            Cím:  1117, Budapest, Bölcső u. 11. 4.em.3.

            Telefon:  +36-1-274-43-51

            Mobil:  +36-30-313-5075

            E-mail:   info@indarmat.hu

            Adószám:   13987909-2-43

 

Bemutatkozás

Referencia

Termékek

Lisega csőtartók

ISOTUBI rozsdamentes csövek

 

 

 

 

 1. Rugós támaszok, függesztők - általános ismertető
 2. Szerelési és karbantartási útmutató
  1. Szállítás és raktározás
  2. Szállítási állapot
   1. 21-es típusú rugós függesztő
   2. 22-es típusú rugós függesztő
   3. 25-ös és 26-os típusú rugós függesztő
   4. 28-as és 29-es típusú rugós támasz
   5. 20-as típusú csuklós rugós támasz
   6. 27-es típusú rugós támaszmerevítő
  3. Szerelés
   1. 21-es típusú rugós függesztő
   2. 22-es típusú rugós függesztő
   3. 25-ös és 26-os típusú rugós függesztő
   4. 28-as és 29-es típusú rugós támasz
   5. 20-as típusú csuklós rugós támasz
   6. 27-es típusú rugós támaszmerevítő
  4. Blokkolás eltávolítása
  5. Terhelés beállítása
   1. Rugós függesztések és támaszok
   2. 27-es típusú rugós merevítők
  6. Üzembe helyezés
  7. Ellenőrzés és karbantartás
 3. Teljes dokumentum PDF formátumban

 

2. Szerelési és karbantartási útmutató

A rugós felfüggesztők és támaszok a tartózáson bekövetkező -csővezetékek hőtágulása okozta- erőjáték kompenzálására szolgálnak. A kifogástalan működés feltétele a szakszerű beépítés és a csővezeték keltette terhelés pontos beállítása.

2.1. Szállítás és raktározás

Szállításnál ügyeljünk a csatlakozó menetek és blokkoló elemek épségére! Szabadban történő tárolás esetén az egyes alkatrészeket a szennyeződéstől és a víztől óvni kell!

2.2. Szállítási állapot

A rugós függesztőket, támaszokat nyugalmi helyzetben, vagy az előírt terhelés szerint blokkolt szerelési állapotban szállítjuk. A rugós függesztők és támaszok blokkolásán azt értjük, hogy a rugótányért a ház hasítékában egy speciális blokkoló egység mindkét irányban rögzíti.Minden rugós támaszon és függesztőn megtalálható egy alumínium típustábla, melyen az útskála is fel van tüntetve. A típustáblán ezen túlmenően az alábbi információkat láthatjuk:

Rugós tartó típustáblája

 • típusszám
 • gyártási szám
 • beállított terhelés
 • üzemi terhelés
 • elméleti úthossz
 • rugóállandó
 • Lisega rendelési szám
 • vizsgálati bélyegző
 • Megrendelői jelölés, pozíciószám

A gyártási szám a rugóházon beütve található. Az elméleti meleg állapot egy piros, az elméleti hideg állapot pedig egy fehér ragasztónyíllal van bejelölve az útskálán.

 

21-es típus blokkolva

2.2.1. 21-es típusú rugós függesztő

A 21-es típusú rugós függesztő alsó és felső csatlakozója metrikus jobbmenettel van ellátva. A rugóház felső csatlakozója belsőmenetes zsákfuratként, az alsó csatlakozója feszítőanyaként van kiképezve. A belső menet zsírral van feltöltve és műanyag védőfedéllel van lezárva.Az elméleti meleg állapot egy piros, az elméleti hideg állapot pedig egy fehér ragasztónyíllal van bejelölve az útskálán.

2.2.2. 22-es típusú rugós függesztő

A rugós felfüggesztő felső csatlakozása egy fül, melybe öszekötő csap illeszthető, az alsó csatlakozás egy feszítőanya , metrikus jobbmenettel.

25-ös típus blokkolva

2.2.3. 25-ös és 26-os típusú rugós függesztő

A rugós felfüggesztő a csatlakozó rudazat számára egy fix támasztócsővel van ellátva.


Rugós függesztő terhelési lánc29-es típus blokkolva

2.2.4. 28-as és 29-es típusú rugós támasz

A rugós támaszok egy illetve négy beállítható támasztócsővel, lazán ráhelyezett, de vezetett terhelési tányérral vannak ellátva. A támasztó csövek becsavart állapotban, a menetek zsírozva vannak. 

2.2.5. 20-as típusú csuklós rugós támasz

A csuklós rugós támaszok felül beállítható támasztócsővel és forgatható csuklófejjel, alul egy a házhoz fixen csatlakozó csuklófejjel készülnek. A csuklófejek megfelelő kapcsolatot képeznek a 35-ös tíőusú hegeszthető bakokhoz. A támasztócső be van csavarva és a menet bezsírozva.

2.2.6. 27-es típusú rugós támaszmerevítő

A rugós támaszmerevítő felül egy állítható csuklófejjel, alul egy a rugóházhoz rögzített csuklófejjel van ellátva, amely megfelelő összeköttetést biztosít a 35-ös típusú bak , vagy a váltakozó tehelésű 36-os és 37-es csőbilincshez számára. A terhelési előfeszítés és adottesetben a szabad löket a vevő igénye szerint gyárilag beállítható.

2.3. Szerelés

A szerelésnél figyelembe kell venni a csővezeték szerelési előírásait. Különösen figyelni kell a teljes tartóláncban a csatlakozó rudak kívánt szerelési helyzetére. Két lehetőség kínálkozik:
 

 • A csatlakozó rudazatot a csővezeték várható vizszintes elmozdulásának megfelelően, ferdén kell beépíteni. Megfelelő beépítés esetén az üzemi állapotban merőleges helyzet áll elő.
 • A csatlakozó rudazatot a gondos ellenőrizhetőség érdekében függőlegesen kell beépíteni. Bizonyos határokon belüli ferdeség az üzemi állapotban megengedhető.

A tartóláncolat teljes hosszára minden esetben egységes tervezői előírás szükséges. A csatlakozó rudazat és a csatlakozó pontok terhelés alatt állnak!

 

2.3.1. 21-es típusú rugós függesztő

A 21-es típusú rugós függesztő szerelése során a felső csatlakozó rudat a felső menetbe, az alsó csatlakozó rudat pedig az alsó feszítőcsvarba kell becsavarni. Az előfeszítési tartományt és a tartóhosszt a csatlakozó menetes rúd és a feszítőcsavar állításával tudjuk beszabályozni.

2.3.2. 22-es típusú rugós függesztő

A szerelés a felső csatlakozó csap segítségével az alsó csatlakozó rúd feszítőcsavarba történő becsavarásával valósul meg. Az előfeszítési tartomány és a tartóhossz beszabályozása a csatlakozó menetes rúd és a feszítőanya állításával lehetséges.

2.3.3. 25-ös és 26-os típusú rugós függesztő

A felültethető rugós függesztőket központosított helyzetben kell beépíteni, a vízszintes elmozdulások ellen védeni kell. Az erőátviteli összeköttetést a csatlakozó menetes rúd bitosítja, amely egy védőcsövön van átvezetve, anyacsavarral megfeszítve és egy kontraanyával rögzítve.

2.3.4. 28-as és 29-es típusú rugós támasz

A rugós támaszokat megfelelő beszabályozás után az alaplaphoz történő csavarozással vagy hegesztéssel rögzíthetjük. Az erőhatás a terhelési tányéron és egy - adott esetben több- állítható védőcsövön keresztül jön létre.

2.3.5. 20-as típusú csuklós rugós támasz

A csuklós rugós támaszokat megfelelő beállítás után az alsó hegeszthető bak hegesztésével kell rögzíteni. Az erőhatás a felső hegeszthető bak csapos összeköttetésén és a magasság beállító védőcsövön keresztül jön létre.

2.3.6. 27-es típusú rugós támaszmerevítő

A csatlakozási pontok megfelelő beállítása után a bakokat hegesztéssel kell rögzíteni. A csapokat a bakokban illetve a váltakozó terhelésű csőbilincsekben kell rögzíteni. A beépítési magasság a csuklótestek állításával +/- 37,5 mm tartományban megengedett.

2.4. Blokkolás eltávolítása

Az egy csővezeték-rendszerbe megtalálható összes tartó egy tartózási rendszert képez. A rugós támaszok és függesztők blokkolását csak akkor szabad eltávolítani, ha a valós terhelések megfelelnek a beállított terheléseknek, az egész tartózási rendszerben. Ha a valós terhelések jól megközelítik azt a várható terhelést amelyet a rugós tagok előfeszítésekor, blokkolásakor figyelembe vettek, akkor a blokkoló elemek könnyedén eltávolíthatók. Ha a blokkoló elemek csak nagyobb erővel lennének eltávolíthatók, akkor a valós terhelés nem nem egyezik az elméleti beállítással. (lásd itt a Konstans tartó szerelési és üzembehelyezési útmutatójának 4. pontját.)

2.5. Terhelés beállítása

2.5.1. Rugós függesztések és támaszok

Menetes rudak oldása, vagy meghúzása által a rugós függesztések feszítőcsavarral, illetve a védőcsövek megfelelő állításával a rugós támasznál az erőbeállítást elvégezhetjük. Minden terhelési állítás előtt az illetékes műszaki osztállyal minden körülmények között konzultálni kell.

2.5.2. 27-es típusú rugós merevítők

A terhelés állítása a külső menetes cső állításával lehetséges. Ekkor a nagy kontraanyát lazítani kell. Hogy a kívánt méretet elérjük, az emellett fellépő játékot a vezetőcső utánállításával tudjuk kiegyenlíteni. A Lisega rugós merevítőnél a szabad löketet be lehet állítani. Ehhez a vezető csövet a belső vezető rúd ellenében megfelelően kicsavarjuk. (A belső kontraanyát oldani kell!). A munkaút nyomó irányú lecsökkenése megfelel a választott szabad löketnek.

2.6. Üzembe helyezés

Üzembe helyezés előtt meg kell állapítani, hogy minden felfüggesztő vagy alátámasztó a csővezeték várható elmozdulását lehetővé teszi-e. A rugós függesztések illetve rugós támaszok munkaútja a rugótányér alsó peremével, mint elmozdulás a blokkoló nyílásban és az útskálán közvetlenül leolvasható.

 

2.7. Ellenőrzés és karbantartás

A rugós függesztések és támaszok kifogástalan működése minden üzemi állapotban a rugótányér állásának segítségével ellenőrizhető. Az előírásoknak megfelelő üzemi körülmények esetén nem szükséges karbantartás.