1. Kiegyenlített függesztők, támaszok

            Cím:  1117, Budapest, Bölcső u. 11. 4.em.3.

            Telefon:  +36-1-274-43-51

            Mobil:  +36-30-313-5075

            E-mail:   info@indarmat.hu

            Adószám:   13987909-2-43

 

Bemutatkozás

Referencia

Termékek

Lisega csőtartók

ISOTUBI rozsdamentes csövek

 

 

 

 

 1. Állandó erejű támaszok, függesztők - általános ismertető
 2. Szerelési és karbantartási útmutató
  1. Szállítás és raktározás
  2. Szállítási állapot
   1. 11C3..-1196.. típusú állandó erejű tartó
   2. 1282-1496 típusú állandó erejű tartó (nehéz kivitel)
   3. Felültetett állandó erejű tartó
   4. 16-os típusú állandó erejű támasz
  3. Szerelés
   1. 11C3..-1196.. típusú állandó erejű tartó
   2. 1282-1496 típusú állandó erejű tartó
  4. Blokkolás eltávolítása
   1. Feltételek
   2. Elméleti és valós állapot
   3. Terhelés elosztás
   4. Terhelés korrekció
   5. Szerelési eszközök
   6. Ellenőrzés
  5. Ellenőrzés és karbantartás
 3. Teljes dokumentum PDF formátumban

 

2. Szerelési és karbantartási útmutató

       Az állandó erejű tartó mechanikus működési elvű építőelem. Kifogástalan működőképessége a csővezeték rendszer és a kapcsolódó berendezések üzembiztonsága érdekében döntő jelentőségű. Az alábbi útmutató pontjainak figyelembevétele a kifogástalan működés feltétele.

2.1. Szállítás és raktározás

       A sérülések elkerülése érdekében a szállítást megfelelő óvatossággal kell végezni. A terhelés beállító csavarok és a csatlakozó menetek sértetlenségére különösen ügyelni kell. Szabadban tárolás esetén az alkatrészeket a szennyeződéstől és a nedvességtől óvni kell.

2.2. Szállítási állapot

       A Lisega állandó erejű tartó a megrendelési terhelésre van beállítva és a kívánt szerelési állásban blokkolva. Minden tartót rászegecselt alumínium típustáblával, valamint úthossz és terhelés mutató skálával szállítjuk.

állandó erejű függesztő

 1. blokkoló egység
 2. vezetőcsap
 3. típustábla
 4. melegállapot vörös jelzése
 5. tartócsavar alátéttel a blokkoló egység számára
 6. útskála
 7. blokkoló léc
 8. a beállított terhelés mutatója
 9. terhelési skála
 10. beállító csavarok
 11. terhelési cső
 12. ellenőrző furat a minimális becsavarási mélységre
 13. feszítőanya
 14. felső terhelőfül
 15. alsó terhelőfül
 16. csatlakozó rúd
 17. feszítőcsavarok


 

típustábla
A típustáblán beütve látható a

 • típusszám
 • gyártási szám
 • rendelési szám
 • beállított terhelés
 • elméleti úthossz
 • megrendelői jelölés, pozíciószám
 • vizsgálati bélyegző


Út- és terhelés skála

Az úthossz skálán az elméleti meleg állapot egy piros az elméleti
hideg állapot egy fehér ragasztónyíllal van bejelölve. A szállítási ellenőrzésnél
beállított rendelési terhelés egy "X"-szel tartósan be van jelölve.


 

2.2.1. 11C3..-1196.. típusú állandó erejű tartó (egyrugós)

       A felső csatlakozás egy belsőmenetes kivitelű zsákfurat, behatárolt becsavarási mélységgel, az alsó csatlakozás gömbcsuklós feszítőanya, amely minden irányban minimum 4°-kal elforgatható. A csatlakozó menetek zsírral vannak feltöltve és műanyag védőfedéllel lezárva.

2.2.2. 1282-1496 típusú állandó erejű tartó (nehéz kivitel)

       A felső csatlakozás széria kivitelben kötlemez összekötőcsap számára. Az alsó csatlakozás több feszítőcsavarból áll, amelyek egy terhelést felvevő füllel vannak összekötve.

2.2.3. Felültetett állandó erejű tartó

       Az összes terhelési csoportba tartozó állandó erejű tartót közvetlenül fel lehet ültetni. A sorozatgyártásban készülő állandó erejű tartókat lehet gyárilag előkészített alátámasztással is szállítani. Az alátámasztás alaplapja lehet a felfekvő felületre felhegyesztve vagy felcsavarozva.

2.2.4. 16-os típusú állandó erejű támasz

       Az állandó erejű támasz felépítési elve azonos az állandó erejű függesztőével. Az alsó csatlakozó helyett egy felső védőcső van, állítótengellyel és terhelési tányérral felszerelve.

16-os típusú állandó erejű támasz

 1. terhelő tányér
 2. állító menetes orsó
 3. támasztócső
 4. blokkoló léc
 5. blokkoló egység
 6. típustábla
 7. vezető csap
 8. elmozdulás skála
 9. tartócsavar alátéttel a blokkoló egység felcsavarozására, megőrzés céljából
 10. terhelésbeállítás mutatója
 11. terhelési skála
 12. terhelés beállító csavar 

2.3. Szerelés

       A szerelésnél figyelembe kell venni a csővezeték szerelési előírásait. Különösen figyelni kell a teljes tartóláncban a csatlakozó rudak kívánt szerelési helyzetére. Két lehetőség kínálkozik:
 

 • A csatlakozó rudazatot a csővezeték várható vizszintes elmozdulásának megfelelően, ferdén kell beépíteni. Megfelelő beépítés esetén az üzemi állapotban merőleges helyzet áll elő.
 • A csatlakozó rudazatot a gondos ellenőrizhetőség érdekében függőlegesen kell beépíteni. Bizonyos határokon belüli ferdeség az üzemi állapotban megengedhető.

       A tartóláncolat teljes hosszára minden esetben egységes tervezői előírás szükséges. A csatlakozó rudazat és a csatlakozó pontok terhelés alatt állnak!

 

blokkoló csapblokkoló felszerelve

2.3.1. 11C3..-1196.. típusú állandó erejű függesztő

       Az állandó erejű tartó szereléséhez az oldalain lévő menetes furatokba lehet szállítófüleket, vagy más szerelési segédberendezéseket csavarozni. A blokkolás feloldása után ide lehet a blokkoló egységet felcsavarozni, megőrzés céljából. A 71-es típusú alátámasztott állandó erejű tartó felső csatlakozású szállító füllel van felszerelve, amely egyben alkalmas a blokkoló lemez felcsavarozására is. A 1182-től a 1196 típusszámú állandó erejű tartóknál a blokkolólemez eltávolításáná ügyeljünk arra, hogy kizárólag a nagyobb biztosító gyűrűt oldjuk ki. A csatlakozó menetes rúd összekapcsolásánál arra ügyeljünk, hogy az alsó rudat legalább az ellenőrző furatig csavarjuk be a feszítőanyába. További becsavarási mélység legalább 300 mm-ig van megadva.

2.3.2. 1282-1496 típusú állandó erejű tartó

       A függesztőt a szereléshez a felső terhelési fül oldalsó nyílásainál lehet a kötélhez csatlakoztatni. A saruval ellátott függesztő felső terhelési füle szállítófülként is szolgál. A 1482..-1496.. típusú állandó erejű függesztők (4-szeresen kapcsolt kivitel) középső tengelyvonalában egy pirossal jelölt biztosító van, amely szállítás közben rögzíti a tartót. Ez szolgál a középső terheletlen függesztők blokkolócsaojának megfogására. Először a függesztőt teljes beszerelése után a blokkolólemezek egyidejű eltávolításával oldható a szállítás közbeni biztosító. Ekkor kell a dugókulccsal az alsó végén szintén pirossal jelzett tartóanyát eltávolítani. Mindkét részt és a blokkolólemezt ugyanazon a helyen őrizzük meg.

2.4. Blokkolás eltávolítása

 

2.4.1. Feltételek

       Az állandó erejű függesztők és támaszok blokkolásának alábbiak szerint történő szakszerű eltávolítása a csővezeték rendszer hibátlan működésének előfeltétele!

       A blokkoló lapokat csak üzembe helyezés előtt szabad eltávolítani. A blokkoló egységeket szisztematikusan kell eltávolítani, pl. fix ponttól csatlakozásig, vagy csatlakozástól csatlakozásig.
A blokkolások eltávolításána csak a 2.4.3. pontban leírt ellenőrzés után történhet!

2.4.2. Elméleti és valós állapot

       Ha biztosítva van hogy az összes csatlakozás terhelés alatt van, a felfüggesztési erőt teljes egészében az állandó erejű tartók viselik. Ha az aktuális terhelő erő megfelel a beállított erőnek és a csővezeték rendszeren nem láthatók nemkívánatos terhelési feszültségek jelei, a tervezési egyenlet teljesült. A blokkoló egységek eltávolíthatóak. A gyakorlatban azonban, kismértékű kényszerek és ennél fogva bizonyos terhelésből származó elmozdulások elkerülhetetlenek. Az elméletileg meghatározott terheléseknek jelentős hibahányaduk lehet.

2.4.3. Terhelés elosztás

A blokkoló egységet nem szabad erővel eltávolítani!

       A csővezetékben fellépő többlet feszültség kompenzálható állandó erejű függesztők esetében a csatlakozó rudak néhány fordulattal történő oldása vagy meghúzása által, illetve az állandó erejű támaszoknál a támaszcső állításával. A beavatkozás után a blokkoló egység szabadon, erőltetés nélkül eltávolítható.

Az erő beszabályozás ideje alatt a csővezeték elrendezést nem szabad változtatni!

       Egy tartózási ponton történő erő beszabályozás másik tartózási pontokon az erőállapot változását eredményezheti, ezért a fenti eljárást -amennyiben szükséges- több tartózási ponton kell elvégezni. Alapelvként javasoljuk, hogy a blokkoló egységeket csak akkor távolítsák el, ha minden állandó erejű tartó terhelési csapja szabd, tehát sem felfelé, sem lefelé nincs befeszülve.

terhelés kisebb a beállított értéknél

A terhelési csap felfelé feszül: A fellépő terhelés kisebb a beállítottnál. Húzzuk meg a csatlakozó rudat, vagy csökkentsük a beállított erőt!

 

terhelés egyenlő a beállított értékkel
A terhelési csap szabad, középen áll: A beállított és a fellépő terhelés egyenlő. A blokkolás eltávolítható.

terhelés nagyobb a beállított értéknél
A terhelési csap lefelé feszül: A fellépő terhelés nagyobb a beállítottnál. Oldjuk a csatlakozó rudat, vagy növeljük a beállított erőt!


 

2.4.4. Terhelés korrekció

       Ha a blokkoló csapszeg felfekszik, és a csővezeték elmozdítása nélkül nem lehet a megfelelő üzemi állapotba állítani , akkor a súlyterhelés a tűréstől, terhelés tartaléktól nagyobb mértékben tér el. A konstanstartó terhelésbeállító csavarjával kalibrálható a megfelelő terhelés. Lépésről lépésre kell ismételten tovább állítani, értelemszerűen, a 4.3 pontban leírtak szerint. Helyes eljárással ezen a módon a súlykülönbözet szabályszerűen kiegyenlíthető. Minden terhelés elállításnak alapvetően a csővezeték rendszerekért felelős műszaki részleg egyetértésével kell történnie. Az új beállítási értéket a terhelési skálán be kell jelölni és jegyzőkönyvezni.

        A tartók előfeszítő csavarokkal történő kalibrálása nagy tapasztalatot és szakértelmet igénylő, összetett feladat! Bár a fent leírt módon a művelet végrehajtható, a tényleges beavatkozást csak különösen indokolt esetben , felelős tervezői művezetési utasítás birtokában ajánljuk! A szakszerűtlen beavatkozás okozta következményekért sem a LISEGA cég, sem az IND-ARMAT, mint magyarországi kereskedelmi képviselet semmiféle műszaki, illetve tervezői jellegű felelősséget nem vállal!


 

2.4.5. Szerelési eszközök

       A csatlakozó rudak terhelés beállítás során történő meghúzása vagy eresztése manuális módon végezhető. Nagyobb terhelési osztályú tartók esetében ez jelentős erőfeszítést igényel. A munka megkönnyítésére kézzel pumpálható hidraulikus emelő használható.

2.4.6. Ellenőrzés

       Üzembe helyezés előtt meg kell győződni róla, hogy minden tartó lehetővé teszi a csővezeték várható mozgását. A tartó elmozdulás leolvasható a terhelési csap és a elmozdulás skála segítségével. Ha szükséges , -például karbantartás, üzemleállás esetén- a tartók ismét blokkolhatók bármilyen pozícióban , a blokkoló egység terhelési csapra való felhelyezésével és rögzítésével.

2.5. Ellenőrzés és karbantartás

       Az állandó erejű tartók megfelelő működését minden üzemállapotban ellenőrizhatjük, a terhelési csap, blokkoló szem pozíciójának leolvasásával. Normál üzemviszonyok között egyéb karbantartás nem szükséges.