0. Általános ismertető

            Cím:  1117, Budapest, Bölcső u. 11. 4.em.3.

            Telefon:  +36-1-274-43-51

            Mobil:  +36-30-313-5075

            E-mail:   info@indarmat.hu

            Adószám:   13987909-2-43

 

Bemutatkozás

Referencia

Termékek

Lisega csőtartók

ISOTUBI rozsdamentes csövek

 

 

 

 

 1. Szabványos csőtartó rendszer
  1. Előfeltételek
  2. Meghatározás
 2. Lisega szabványos csőtartó rendszer
  1. Áttekintés
  2. Tervezési részletek
  3. Az optimalizált tervezési elv
 3. Lisega modul rendszer
  1. Alapismeretek
  2. Terjedelem
  3. Termékcsoportok
  4. Terhelési osztályok
  5. Megengedhető terhelések
  6. Elmozdulási tartományok
  7. Típus jelölések
  8. Típus jelölési rendszer
 4. Szabványok és számítások
 5. Anyagok
 6. Minősítési szintek hagyományos és nukleáris alkalmazásokhoz
 7. Hegesztés
 8. Felületkezelés
  1. Szokványos bevonatolási rendszer
  2. Szokványos felületvédelem összefoglaló táblázata termékek szerint 
  3. Fokozott felületvédelem
  4. Fokozott felületvédelem termékek szerint
  5. Felületvédelem különlegesen agresszív környezetben
 9. Csatlakozó méretek
  1. Az "E" beépítési hossz
  2. A beépítési hossz szabályozása
 10. Üzemi tulajdonságok
  1. Funkció
  2. Rugó relaxáció
 11. Minőségbiztosítás
  1. Alapelvek
  2. Minőségmenedzsment
  3. Nemzetközi minősítések
  4. Vizsgálatok és minősítések
  5. Megfelelőségi vizsgálatok a KTA 3205.3 és a VGB R 510 L szerint
 12. Szállítás
 13. Garancia
 14. Műszaki változtatások

1. Szabványos csőtartó rendszer

 

1.1. Előfeltételek

Ipari csővezeték rendszerek tartózásához egységesített csőtartók használata ajánlott, mint bevált, fejlett technológia. Csak a csőtartózási komponensek magas fokú egységesítése tud egyidejűleg megfelelni a csúcstechnika és a gazdaságosság követelményének. A modern csőtartózás komplex követelmény rendszere a következő:

 • megbízható működés
 • karbantartás mentes üzemelés
 • alacsony egységár
 • egyszerű tervezés
 • gyors hozzáférhetőség
 • gazdaságos beépítési stratégia
 • egyszerű beépíthetőség
 • az alkalmazásból származó haszon

 

1.2. Meghatározás

Az egységes csőtartózásnak meg kell felenie az alábbi követelményeknek:

 • az elemek egységes formájúak és tervezésük során optimális anyagkihasználásra törekedtek
 • az elemek egymással csatlakoztathatóak, a csatlakozó méretek és a terhelhetőség tekintetében
 • az elemek katalogizáltak és egyértelműen azonosíthatók a jelölési rendszer segítségével
 • az elemek sorozatgyártásban készülnek
 • az elemek összhangban vannak a vonatkozó szabványokkal és nemzetközi szabályozásokkal
 • bevált üzemi megbízhatóság, megfelelőség és tartósság
 • az elemek bizonylatoltak és használatuk jóváhagyott

 

2. Lisega szabványos csőtartó rendszer

 

2.1. Áttekintés

A Lisega cégnél az egységesített csőtartók képezik az alapját a sokoldalú felhasználhatóságnak. Átfogó program, mely több mint 8000 különböző elemével lefedi az ipari csőrendszereknél előforduló teljes hőmérsékleti, terhelési és elmozdulási tartományt:

 • csőbilincsek és bilincses támaszok üzemi hőmérséklete 650°C-ig
 • 400 kN névleges terhelés minden, főként statikus terhelésű elemre
 • 1000 kN névleges terhelés merev rudakra és lökéscsillapítókra
 • 5000 kN tervezési terhelés a nagyfuratú lökéscsillapítókra
 • 900 mm elmozdulás az állandó erejű tartókra
 • 400 mm elmozdulás a változó erejű rugós tartókra

 

2.2. Tervezési részletek

A különlegesen fejlesztett elemek a tartózási feladatok széles skáláján alkalmazhatóak. Az egyes elemek tervezésénél és gyártásánál az alábbi alapvető tervezési elveket vették figyelembe:

 • szimmetrikusra tervezett formák
 • kompakt beépítési méretek
 • különösen megbízható működési elv
 • különlegesen széles alkalmazhatósági tartomány
 • teljes kompatibilitás a terhelési osztályok és csatlakozó méretek tekintetében
 • kedvező teljesítmény/tömeg arány
 • integrált beépítési támogatás

Továbbá a Lisega függesztőknek mindössze egyetlen felső csatlakozási pontjuk van. Eredményképpen valamint a kompakt és szimmetrikusra tervezett formák miatt, az erőátvitel mentes a nyomatékoktól, a beépítés pedig egyszerű. A mozgó elemek működési helyzete (függesztők, támaszok és lökéscsillapítók) egyszerűen leolvasható az elmozdulási skáláról. Az állandó erejű függesztők és támaszok terhelési beállítása bármikor módosítható, ideértve a terhelés alatti, beépített állapotot is. A függesztők és támaszok bármilyen pozícióban blokkolhatók.

2.3. Az optimalizált tervezési elv

A csőtartó elemek tervezésénél a különböző csőtartó funkciók teljes lefedése a döntő tényező. Minden feladatra csak egyetlen csőtartó elem szükséges, azaz a rendeltetésnek megfelelő optimális elem. A projekten dolgozó mérnök költséget takaríthat meg a kínálkozó alternatívák közötti megfelelő választással. Ez nem csak hatékonnyá teszi az alkalmazást , de növeli a biztonságot is. Ezen túlmenően, ez az előfeltétele a a modul elven alapuló szabványosított elemek ésszerű alkalmazásának.

 • Csak egyetlen legjobb megoldás létezik!

 

3. Lisega modul rendszer

 

3.1. Alapismeretek

A csőtartózás költsége egyik fontos eleme egy csővezeték rendszer teljes költségének. A csőtartózás költsége az alábbi tényezőkből tevődik össze:

 • projekt menedzsment
 • tervezés és mérnöki tevékenység
 • anyagköltség
 • szerelési munka

A csőtartók általában a kritikus elemei a csővezeték építéseknek, egy megkésett szállítás nem kalkulált többletköltséget eredményezhet. A Lisega termék stratégia célja,megszüntetni nem csak a körülményes költségtényezőket, hanem a felhasználó számára a legalacsonyabb költséget biztosítani, a gatdaságossági elv alapján. A Lisega modul rendszer kifejezetten ezt a gazdaságosságot jelenti. Az alapot csőtartó elemek szabványosítása jelenti, ez az előfeltétele az ésszerű sorozatgyártásnak, kereskedelmi forgalmazásnak, valamint a számítógéppel támogatott alkalmazásnak. A LICAD tervező rendszerrel és a hozzá kapcsolódó logisztikával érezhető ésszerűsítés érhető el a tervezési és szerelési munka során.

3.2. Terjedelem

 

3.3. Termékcsoportok

A szabványosított elemeket, működési elvük szerint 7 termékcsoprtba osztották be.

3.4. Terhelési osztályok

 

3.5. Megengedhető terhelések

Az elemek megengedhető terhelései táblázatos formában találhatóak , terhelési csoport és terhelési esetek szerint, a Lisega katalógus 0.5 számú oldalán. A terhelési esetek definíciója a ASME III, Div.1. NF alszekció, ASME B 31.1/MSS SP58 és DIN 18800, VGB-R 510 L, KTA 3205 szerint szabályozott. A terhelési táblázat egységesen alkalmazható a Lisega modul rendszer minden elemére és rendszerelvűen alkalmazkodik más Lisega termékekhez, mint pl. a különleges kivitelű elemekhez.

Lisega modul rendszer

3.6. Elmozdulási tartományok

3.6.1. Statikus elemek elmozdulási tartománya

Mozgó elemek , úgy mint rugós és állandó erejű tartók, elmozdulási tartományokba vannak sorolva, a bennük alkalmazott sorozatgyártott rugók kihasználható elmozdulása szerint. Az alkalmazható elmozdulás tartományt minden esteben a hat jegyű típusjelölés negyedik száma jelzi, az alábbi táblázatok szerint:

 

Állandó erejű tartóknál:

elm. tart. (mm)

Típ. szám

0-150

1. .2 ..

0-300

1. .3 ..

0-450

1. .4 ..

0-600

1. .5 ..

0-750

1. .6 ..

0-900

1. .7 ..

 

Rugós tartóknál:

elm. tart. (mm)

Típ. szám

0-50

2. .1 ..

0-100

2. .2 ..

0-200

2. .3 ..

0-300

2. .4 ..

0-400

2. .5 ..


A rugós függesztők és támaszok esetében a rugók a névleges terhelésüknek kb. 1/3-ára előfeszítve kerülnek beépítésre. A Lisega rugós tartók karakterisztikájának kezdő értéke ebből származik, valamint a rugó elmozdulás csökken.

 

3.7. Típus jelölések

 

3.8. Típus jelölési rendszer

 

4. Szabványok és számítások

A Lisega elemek ternezésénél, feszültségi és terhelési számításainál, csakúgy a gyártásuknál az ide vonatkozó német és nemzetközi szabványokat műszaki szabályozásokat és számítási módszereket veszik figyelembe. Az anyagok karakterisztikáját - melyen minden tervezési számítás alapul - a vonatkozó szabványok és műszaki előírások alapján állapítják meg.

5. Anyagok

Hangsúlyozottan csak olyan anyagok kerülnek felhasználásra, amelyek megfelelnek a ASTM anyag követelményeknek valamint a DIN vagy DIN-EN szabványoknak. Fontos alapelv hogy csak garantált szilárdsági tulajdonságú anyagok kerülnek felhasználásra a csőtartó elemek gyártása során.

6. Minősítési szintek hagyományos és nukleáris alkalmazásokhoz

A hagyományos, illetve nukleáris területen alkalamzott Lisega csőtartók tervezése között nincs különbség. A fokozott minőség biztosítási intézkedések és anyagbizonylatolások miatt azonban a nukleáris alkalmazásra kerülő tartókat a gyártás során elkülönítve kezelik. Nukleáris alkalmazás esetén minden anyagot a kész terméken beütő bélyegzővel jelölnek meg, az egyes elemek jelölése ezáltal megfelel az ASME és a KTA szabályozásának. A típusjelölésben a nukleáris alkalmazást a 5-dik -merev rudak esetében a 6-dik- számjegy jelzi. A tartóhoz mellékelt dokumentáció a típusszám és a rendelési szám alapján azonosítható, ill. feleltethető meg az egyes tartóknak.
Jelen leírásban, honlapunkon, illetve a Lisega Standard Supports 2010 katalógusban a típusjelölések a hagyományos ( nem nukleáris) alkalmazásokon alapulnak. A megadott működési és geometriai paramáterek azonosak a nukleáris alkalmazású tartókéval, kiválasztásuk a hagyományos alkalmazású tartókat tartalmazó katalógus segítségével történhet. Tervezésnél vagy rendelésnél figyelmet kell azonban szentelni a hatjegyű típusjelölő számokra! Ilyen esetben kérjük, tanulmányozza a katalógus 0.7. számú lapján található 3.8. számú táblázatot.

7. Hegesztés

Minden hegesztési varrat védőgázas ívhegesztési tecnológiával készül. A Lisega ide vonatkozó tanúsítványai:

 • ASME III Div I NCA NPT stamp
 • DIN EN 729-2 , TÜV
 • AD-HPO, nyomástartó kazánok gyártása és tesztelése, TÜV
 • DIN 18800 T7 Kiterjesztett megfelelőségi bizonylat (acélipar és hídépítés) , SLV A hegesztési tecnológia tréning és vizsgálati intézete

A Lisega hegesztést felügyelő személyzete az alábbiak szerint minősített:

 • ASME III NCA 4000 NF
 • DIN EN 719
 • AD HP3 és HP4

A roncsolásmentes anyagvizsgálatokat végző gyári személyzet az ASME IX és DIN EN 473, level 2 és SNT-TC-1A level II szerint minősített.
 

 

8. Felületkezelés

8.1. Szokványos bevonatolási rendszer

A Lisega termékek felülete magas színvonalú felületvédelemnek köszönhetően védett a korrózív behatásoktól, ezért alkalmazhatók olyan területen is ahol agresszív körülményeknek vannak kitéve. (pl. vegyipari, egyéb ipari alkalmazások, tengeri alkalmazás). A különböző Lisega termékeken az alábbi felületkezeléseket alkalmazzuk:

8.1.1. Primer bevonatolás

Azokat az elemeket amelyek meglévő acélszerkezethez fognak hegeszeni, vagy egyszerűen csak fokozott szállítás közbeni felületvédelemre szorulnak, a tiszta fém felületre felhordott primer védelemmel látják el. A bevonat vastagsága kb. 30um, színe vöröses-barna.

8.1.2. Elektrogalvanizálás

Rugós tartókat és támaszokat, egészen a 9-es tehelési tartományig, csakúgy mint a menetes elemeket és a speciális funkciójú elemeket 15um vastagságú, sárgás színű elektrogalvanizált cink bevonatolással látják el.A UNC menetes elemek fehér színű bevonatot kapnak.

8.1.3. Festék bevonatok

Az állandó erejű tartók és más a katalógus 8.2-es táblázata szerint elemek a következő felületkezelést kapják:
 

 1. EN ISO 12944-4 grade SA 2 1/2 szerinti bevonatolás
 2. Alapbevonatolás 1 komponensű poliuretán cink porral, száraz film vastagság 60 um, kb. 62% cink a szárazanyagban, színe szürke
 3. Végső bevonatolás 2 komponensű akril-poliuretán festékkel, száraz film vastagság 60 um, szín világoskék

A teljes bevonatolási rendszer filmvastagsága kb. 120 um.

 

8.1.4. Tüzihorganyzás

Gördülő vezetéseket, cső nyergeket, kriogenikus bilincses támaszokat tüzihorganyzással bevonatolnak. A bevonat vastagsága kb. 60 um.

8.1.5. Rozsdamentes acél kivitel

Lökéscsillapítók és energia elnyelők teljes egészében nem korrodáló anyagból készülnek. Csatlakozó elemek elektrogalvanizált bevonatolásúak 8.1.2. fejezet szerint.

8.2. Szokványos felületvédelem összefoglaló táblázata termékek szerint

Termék

Típus

Primer bevonatolás 8.1.1. szerint

Galvánhorganyzott bevonatolás 8.1.2. szerint

Festékbevonatolás 8.1.3. szerint

Tüzihorganyzott bevonatolás 8.1.4. szerint

Áll.erejű függesztő és támasz

11-17

 

 

X

 

Láb áll.erejű tartókhoz

71

 

 

X

 

Rugós függesztő,erőhatároló

21,25,27

 

X

 

 

Rugós támasz (9. terh.csop is)

20,29

 

X

 

 

Rugós függesztő

22,26

 

 

X

 

Rugós támasz (10. terh csop-tól)

28

 

 

X

 

Felhegeszthető bak

35

X

 

 

 

Változó terhelésű csőbilincs

36,37

X

 

 

 

 

39

33

 

 

X

X

 

Csőpánt, szénacél

40

 

X

 

 

 

41,42,43,44

X

 

 

 

Vertikális bilincs, csőtámasz

45,46,48,49

X

 

 

 

Gördülő támasz

51,53

 

 

 

X

 

52

 

 

 

X

Csőnyereg, felhegeszthető csőny.

54

 

 

 

X

Elemelkedés védő elem

55

 

 

 

X

Hidegszigetelt csőtámasz

56

 

 

 

X

 

57

X

 

 

 

 

58

X

 

 

 

Csőállvány

58

X

 

 

 

Menetes szem, menetes kengyel

60,61

 

X

 

 

Feszítőcsavar, csatlakozó elem

62,64

 

X

 

 

HLF anya, függesztő szár

63,65

 

X

 

 

Menetes rudak, menetes csap

66,67

 

X

 

 

Alaplemez, hegeszthető kengyel

72,73

X

 

 

 

 

74,75

X

 

 

 

 

76

 

 

 

X

 

77

X

 

 

 

Gerendakapocs

78

 

X

 

 

Traverz

79

 

 

X

 

8.3. Fokozott felületvédelem

Erősen korróziv környezetben felhasznált csőtartókat olyan felületvédelemmel is el lehet látni, amelyeket a széria kiviteleknél alkalmazott tüzihorganyzás vagy speciális acélötvözet nem tud biztosítani. Ilyen esetekbe a következő bevonatolási rendszereket alkalmazzuk:

8.3.1. Elektrogalvanizálás festékbevonattal kiegészítve

 

 1. 30 um vastagságú bevonat a 8.1.2. szerinti galvanizált felületen.
 2. Külső bevonatként 2 komponensű 60 um vastagságú akril poliuretán bevonat,színe világoskék.

 

8.3.2. Különleges festékbevonat

A 8.1.3. szerinti szokványos festékbevonaton felül, harmadik védőréteg is alkalmazásra kerül, melynek anyaga 2 komponensű akril poliuretán. A száraz filmréteg vastagsága kb. 60 um, színe világoskék. A teljes bevonatolási vastagság megközelítőleg 180 um.

8.3.3. Tüzihorganyzás

Tüzihorganyzott bevonat, bevonatolási vastagság kb. 60 um, csavarok esetében 40 um.

8.3.4. Korrózióálló acél

Lökéscsillapítók, energia abszorberek csatlakozó elemei rozsdamentes acélból készülnek.

8.4. Fokozott felületvédelem termékek szerint

Termék

Típus

Galvánhorganyzott bevonatolás 8.3.1. szerint

További festékréteg 8.3.2. szerint

Tüzihorganyzott bevonatolás 8.1.4. szerint

Áll.erejű függesztő és támasz

11-17

 

X

 

Láb áll.erejű tartókhoz

71

 

X

 

Rugós függesztő,erőhatároló

21,25,27

X

 

 

Rugós támasz (9. terh.csop is)

20,29

X

 

 

Rugós függesztő

22,26

 

X

 

Rugós támasz (10. terh csop-tól)

28

 

X

 

 

39

 

X

 

Lökésgátló hosszabbító elem

33

 

X

 

Menetes szem, menetes kengyel

60,61

 

 

X

Feszítőcsavar, csatlakozó elem

62,64

 

 

X

HLF anya, Függesztő szár

63,65

 

 

X

Menetes rudak, menetes csap

66,67

 

 

X

Traverz

79

 

X

 

8.5. Felületvédelem különösen agresszív környezetben

Különlegesen agresszív környezetben beépítésre kerülő csőtartóknál külön megállapodás szerinti felületvédelmi intézkedések alkalmazhatók.

9. Csatlakozó méretek

 

9.1. Az E beépítési hossz

 

9.2. A beépítési hossz szabályozása

9.2.1. A csatlakozó menetek feszítőcsavar funkciója

 

9.2.2. Rugós támaszok

9.2.3. 62-es típusú feszítőcsavar, 65-ös típusú bal-jobb menetes rúd

9.2.4. 39-es típusú merev rudak

10. Üzemi tulajdonságok

 

10.1. Funkció

Az állandó erejű tartók úgy vannak tervezve, hogy elméletileg a teljes elmozdulás tartományban nem mutatnak terhelés váltakozást. A teljes erőváltozás, amely a rugókból, csapsúrlódásokból és gyártási tűrésekből származik, a sorozatgyártott elemeknél +/- 5%-on belül marad.

A rugós tartók esetében az erő a rugó elmozdulásával lineárisan változik. A rugóerő eltérése az elméleti értéktől a rugó hiszteréziséből, gyártási tűrésekből származi és +/- 5%-on belül marad a megrendelt terhelési erőhöz képest.

10.2. Rugó relaxáció

A hagyományos spirálrugók terhelés alatt, az időtől és a hőmérséklettől függően, relaxáció folytán elveszítik a rugóerejük bizonyos hányadát, ez olyan veszteség ami nem megengedhető. Megelőző intézkedések nélkül a rugós és állandó erejű tartók ereje a beállított terheléshez képest több mint 10 %-kal csökken. Az alapvető gyakorlattal szemben kizárólag a Lisega alkalmaz olyan rugókat, amelyek speciális kezelésnek köszönhetően nem szenvednek számottevő rugóerő relaxációt. Ezeknél a rugóknál, a normál esetben várható rugóerő csökkenést egy speciális eljárással , előrelaxálással előzik meg.

11. Minőségbiztosítás

11.1. Alapelvek

 

11.2. Minőségmenedzsment

 

11.3. Nemzetközi minősítések

 

Bizonylatolási kód

Bizonylat száma

Minősítő testület

DIN/EN/ISO 9001

Reg.Nr. 200550

Lloyd's Register QA

DIN/EN/ISO 9001

1996/5030

L'AFAQ

ASME-III NCA 4000/NF
(NPT stamp)

N-2951

ASME

ASME-III NCA 3800/NF

QSC 552

ASME

AD Merkblatt HP 0;HP 3;HP 4

0121WO29784
07-702-0194
07-703-0080

TÜV Nord e.V.

DIN 18800T7

60317/62/9804

SLV-Hannover

ASME-III NCA/NF; ASME IX

No. 1606

TRACTEBEL

SKIFS 1994:1

No. DNV 5477

DET NORSKE VERITAS

ASME-III NF/NCA 3800;
10CFR50 App. B; 10 CFR21
N45.2;NQA1

CEXO-99/00210

NUPIC

11.4. Vizsgálatok és minősítések

 

11.4.1. Nyersanyag és anyag bevételezés

Minden a gyárba érkező anyagot a Minőségmenedzsment Oszály bevételez. A felhasznált anyagok az ASME valamint a DIN EN 10204 szerinti minősítésűek.

11.4.2. A gyártási folyamat monitorizálása

 

11.4.3. Végső ellenőrzés

Szállítás előtt, az állandó erejű és rugós tartókon csakúgy mint a lökéscsillapítókon, működési vizsgálatot végeznek, a minőség menedzsment személyzet vizsgáló padjain. A vizsgálatokat számítógép vezérelt vizsgáló állomásokon végzik. A mért értékeket számítógép által készített diagramban rögzítik. Az állandó erejű és rugós tartóknál a a teljes elmozdulás tartományra vonatkozó mért terhelés értékeket táblázatos formában is kinyomtatják. A vizsgáló berendezéseket független minősítő testületek eljárásainak vetik alá.

11.4.4. Szállítási dokumentáció

A Megrendelő kérésére a felhasznált anyagokat az ASME valamint a DIN EN 10204 anyagvizsgálati bizonylatokkal dokumentáljuk.

11.5. Megeflelőségi vizsgálatok a KTA 3205.3 és a VGB R 510 L szerint

 

 

12. Szállítás

Minden Lisega elem a szállításra és rövid távú tárolásra alkalma csomagolásban kerül kiszállításra. A csomagolás jól láthatóan jelölt és ha szükséges,speciális csomagolás a korrózív hatásoktól is védi az elemeket.
A speciális részletek a típus adatlapokon, vagy a szerelési utasításon találhatók. Külön rendelésre a teljes csőtartó egységeket előszerelve, csomagolva, valamint a biztos azonosíthatóság érdekében azonosítójellel (pozíciószámmal) ellátva szállítjuk.

13. Garancia

Minden Lisega elemre az üzembe helyezéstől számítva 2 éves garancia vonatkozik, vagy 8000 üzemóra ami az üzembe helyezés után legfeljebb 4 év alatt telik el. Az üzemórák bizonylatolására a hiteles üzemviteli naplózás alkalmazható. A garancia a szállítástól számítva 5 évig érvényesíthető.

14. Műszaki változtatások

A Lisega cég fenntartja a jogot arra, hogy a jövőbeli fejlesztések során a termékeken a fent leírtakhoz képest változtatásokat eszközöljön.